top of page

Proiectare drumuri si platforme rutiere

Proiect tehnic de executie PT+DE+CS

  • 1 or
  • Strada Sorin Titel

Descrierea serviciului

Pentru realizarea proiectelor tehnice de drumuri este nevoie de o tema de proiectare din partea beneficiarului cu planul de situatie realizat de catre arhitect, un plan cu ridicarea topografica a terenului, studiu geotehnic, autorizatie de construire obtinuta sau in curs de obtinere.


Detalii de contact

  • Strada Sorin Titel, Timișoara, Romania

    +40758459216

    office@benecad.ro


bottom of page