top of page

Servicii

BENE CONSULTANTA&PROIECTARE oferă servicii de proiectare în domeniul lucrărilor rutiere:

Amenajare de intersecții și accese rutiere la obiective socio-economice

Proiectare de drumuri și platforme rutiere pentru parcări;

Proiectare stații de distribuție carburanți;

Proiectare de piste pentru cicliști și trotuare;
Proiectare de poduri și podețe;

Realizare de planuri de semnalizare rutieră pe timpul execuției lucrărilor.

bottom of page